W ogromnym świecie języków programowania istnieją pewne wątki, które, choć dziś nie są już tak widoczne, głęboko wpisały się w historię i rozwój współczesnej informatyki. Jednym z takich wątków jest Algol, język, który położył podwaliny pod wiele koncepcji i struktur używanych do dziś.

Algol, skrót od Algorithmic Language, to rodzina imperatywnych języków programowania, która pojawiła się na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Został zaprojektowany jako uniwersalny, niezależny od maszyn język do wyrażania i publikowania algorytmów. Pierwsza wersja, Algol 58, została opracowana przez międzynarodowy komitet informatyków, w tym takie osoby jak John Backus, Peter Naur i John McCarthy.

Chociaż Algol nigdy nie osiągnął powszechnego zastosowania w programowaniu komercyjnym, odcisnął niezatarte piętno na informatyce. Wiele z jego koncepcji zostało udoskonalonych i przyjętych przez kolejne języki, w tym Pascal, C i Ada. Jego wpływ można dostrzec w projektowaniu nowoczesnych języków programowania, narzędzi i metodologii.

Nacisk, jaki Algol kładł na przejrzystość, prostotę i formalizm, pomógł ukształtować sposób, w jaki programiści myślą i piszą kod. Jego dziedzictwo żyje nie tylko w językach bezpośrednio z niego wywodzących się, ale także w szerszych zasadach, które pomógł ustanowić.

Poniżej znajduje się prosty przykład funkcji czynnikowej napisanej w języku Algol:

BEGIN
  INTEGER PROCEDURE Factorial(n);
  VALUE n;

  IF n <= 1 THEN
    Factorial := 1
  ELSE
    Factorial := n * Factorial(n - 1)
  FI
END;

Ten program Algol definiuje funkcję o nazwie Factorial, która oblicza czynnik danej liczby całkowitej n. Poniżej znajduje się opis działania programu:

 • Słowa kluczowe BEGIN i END oznaczają odpowiednio początek i koniec programu.
 • INTEGER PROCEDURE Factorial(n); deklaruje funkcję o nazwie Factorial, która przyjmuje argument w postaci liczby całkowitej n.
 • VALUE n; określa, że funkcja zwróci wartość całkowitą.
 • Instrukcja IF sprawdza, czy n jest mniejsze lub równe 1. Jeśli tak, zwraca 1 (ponieważ iloraz 0 lub 1 wynosi 1).
 • Jeśli n jest większe niż 1, funkcja rekurencyjnie wywołuje samą siebie z argumentem n - 1 i mnoży wynik przez n.

Możesz wywołać tę funkcję z określoną wartością całkowitą, aby obliczyć jej czynnik. Na przykład:

BEGIN
  INTEGER x;
  x := Factorial(5);
  WRITE("Factorial of 5 is ", x)
END;

Ten program obliczy iloraz 5 (czyli 120) i wydrukuje wynik:

Factorial of 5 is 120

Ten przykład pokazuje wsparcie Algola dla procedur rekurencyjnych i jego strukturalne podejście do programowania.

Język programowania Algol został zaprojektowany z naciskiem na przejrzystość, prostotę i formalizm. Choć dziś nie jest już tak powszechnie używany jak kiedyś, Algol miał znaczący wpływ na rozwój języków programowania i informatyki jako całości. Oto niektóre z głównych zastosowań i wpływów języka Algol:

 1. Tworzenie algorytmów: Jak sama nazwa wskazuje, Algol został zaprojektowany głównie do wyrażania algorytmów. Jego składnia i struktura miały na celu zapewnienie jasnego i zwięzłego sposobu opisywania złożonych procedur i obliczeń. Był on szeroko wykorzystywany w środowisku akademickim i badawczym do opracowywania i analizy algorytmów.
 2. Wpływ na projekt języka: Algol posłużył jako podstawa dla wielu późniejszych języków programowania. Koncepcje wprowadzone w Algolu, takie jak struktura blokowa, procedury rekurencyjne i programowanie strukturalne, zostały przyjęte i udoskonalone przez języki takie jak Pascal, C, Ada i wiele innych. Wpływ Algola można dostrzec w projektowaniu nowoczesnych języków programowania i ich standardowych bibliotek.
 3. Formalna specyfikacja języka: Algol wprowadził notację Backus-Naur Form (BNF) do opisu składni języków programowania. BNF stał się standardowym narzędziem do określania składni języków programowania i innych języków formalnych, kładąc podwaliny pod przyszłe projektowanie i wdrażanie języków.
 4. Cele edukacyjne: Język Algol koncentruje się na przejrzystości i prostocie, dzięki czemu jest popularnym wyborem do celów edukacyjnych. Wiele kursów programowania i podręczników wykorzystywało Algol jako język nauczania w celu zapoznania studentów z podstawowymi pojęciami i technikami programowania.
 5. Badania i eksperymenty: Naukowcy i informatycy wykorzystywali Algol jako platformę do eksperymentowania z nowymi funkcjami i konstrukcjami języka programowania. Jego dobrze zdefiniowana składnia i semantyka sprawiły, że stał się odpowiednim środowiskiem do odkrywania nowych pomysłów w projektowaniu i implementacji języków programowania.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż Algol może nie być tak rozpowszechniony we współczesnej praktyce programowania, jego wkład w dziedzinę informatyki jest znaczący. Położył on podwaliny pod wiele koncepcji i technik, które są nadal używane i badane dzisiaj, co czyni go ważną częścią historii i ewolucji języków programowania.

Algol, w swojej oryginalnej formie, nie jest powszechnie używany w nowoczesnym programowaniu. Jego popularność spadła z czasem, gdy pojawiły się nowsze języki z bardziej zaawansowanymi funkcjami i lepszymi narzędziami. Jednak wpływ Algola jest nadal odczuwalny w projektowaniu wielu języków programowania i szerszej dziedzinie informatyki. Niektóre z jego koncepcji, takie jak programowanie strukturalne, rekurencja i formalna specyfikacja języka, stały się standardowymi cechami nowoczesnych języków programowania.

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby napotkać projekty napisane w całości w Algolu, nadal można natknąć się na odniesienia do niego w kontekstach akademickich, historycznych dyskusjach na temat języków programowania lub materiałach edukacyjnych. Ponadto spuścizna Algola jest wciąż żywa dzięki jego wpływowi na projektowanie i ewolucję kolejnych języków programowania, służąc jako fundamentalny element w historii informatyki.

Algol, skrót od Algorithmic Language, został zaprojektowany z kilkoma innowacyjnymi funkcjami, które położyły podwaliny pod nowoczesne języki programowania. Oto kilka kluczowych cech języka programowania Algol:

 1. Programowanie strukturalne: Algol wprowadził koncepcje programowania strukturalnego, kładąc nacisk na wykorzystanie przejrzystych i zorganizowanych struktur kodu. Promował on stosowanie pętli, instrukcji warunkowych i podprogramów w celu poprawy przejrzystości kodu, łatwości jego utrzymania i modułowości.
 2. Struktura blokowa: Jedną z najbardziej wpływowych cech Algola była jego struktura blokowa. Umożliwiło to grupowanie kodu w zagnieżdżone bloki, z których każdy definiował swój własny zakres. Funkcja ta pozwoliła na lepszą organizację kodu i ułatwiła tworzenie złożonych algorytmów.
 3. Procedury rekurencyjne: Algol był jednym z pierwszych języków programowania obsługujących procedury rekurencyjne. Pozwoliło to funkcjom na wywoływanie samych siebie, umożliwiając eleganckie rozwiązania problemów, które naturalnie nadają się do rekurencyjnego podejścia.
 4. Ortogonalność: Algol dążył do prostoty i ortogonalności w swoim projekcie. Oznacza to, że niewielka liczba prymitywnych konstrukcji może być łączona na wiele sposobów, zmniejszając potrzebę specjalnych przypadków i wyjątków w składni języka. Dzięki temu Algol był zarówno potężny, jak i łatwy w nauce i obsłudze.
 5. Formalna notacja składni: Algol wprowadził notację Backus-Naur Form (BNF) do opisu składni języków programowania. BNF stał się standardowym narzędziem do określania składni języków programowania i innych języków formalnych, znacznie pomagając w projektowaniu i implementacji języków.
 6. Przenośność: Algol został zaprojektowany tak, aby był niezależny od maszyny, co oznacza, że programy napisane w Algolu mogą teoretycznie działać na dowolnym systemie komputerowym z kompilatorem Algol. To sprawiło, że był to atrakcyjny wybór do opracowywania algorytmów i publikacji we wczesnych dniach informatyki.
 7. Ekspresyjność: Algol dążył do zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji, umożliwiając programistom zwięzłe i jasne wyrażanie złożonych algorytmów i obliczeń. Jego składnia została zaprojektowana tak, aby przypominała notację matematyczną, dzięki czemu jest intuicyjna w użyciu dla matematyków i naukowców.

Chociaż sam Algol nie jest dziś powszechnie używany, wiele z jego funkcji zostało zaadoptowanych i ulepszonych przez kolejne języki programowania. Jego wpływ można zaobserwować w językach takich jak Pascal, C, Ada i wielu innych, co czyni go ważnym kamieniem milowym w historii języków programowania.