W stale rozwijającym się krajobrazie technologii nierzadko zastanawiamy się nad wewnętrznym działaniem urządzeń, które płynnie zintegrowały się z naszym życiem. W jaki sposób Twoja lodówka przypomina Ci o odebraniu mleka lub inteligentny termostat dostosowuje się do Twojego komfortu? Dziś wybieramy się na kompleksową wycieczkę po świecie rozwoju IoT, skrót od Internet of Things. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym technologiem, czy nowicjuszem w tej dziedzinie, naszym celem jest zapewnienie Ci dogłębnego zrozumienia, w jaki sposób ta transformacyjna technologia zmienia nasze codzienne czynności. Przygotuj się więc na zanurzenie się w złożoności IoT, gdy wspólnie zbadamy jego podstawowe koncepcje!

Czym jest Internet rzeczy (IoT)?

Internet rzeczy, często znany pod akronimem IoT, odnosi się do szerokiej sieci połączonych ze sobą obiektów fizycznych lub “rzeczy” wyposażonych w czujniki, oprogramowanie i inne technologie, które umożliwiają wymianę danych przez Internet. Obiekty te obejmują urządzenia codziennego użytku, urządzenia do noszenia, maszyny przemysłowe i pojazdy. Dowiedz się, jak IoT wpływa na rozwój niestandardowego oprogramowania w różnych branżach.

Jak działa IoT?

U podstaw IoT leży zwiększenie możliwości przedmiotów codziennego użytku poprzez umożliwienie im komunikacji, wymiany informacji i wykonywania zautomatyzowanych zadań bez interwencji człowieka. Łączność ta umożliwia gromadzenie, analizę i kontrolę danych w czasie rzeczywistym, prowadząc do poprawy wydajności, wygody i podejmowania decyzji w różnych aspektach naszego życia.

Dlaczego IoT jest ważny?

IoT, czyli Internet Rzeczy, ma istotne znaczenie z kilku powodów, co czyni go transformacyjną i wpływową technologią w różnych sektorach. Oto kilka kluczowych powodów, dla których IoT jest ważny:

Wydajność i automatyzacja: IoT umożliwia automatyzację zadań i procesów, zmniejszając potrzebę interwencji człowieka. Prowadzi to do poprawy wydajności, oszczędności kosztów i możliwości przydzielania zasobów ludzkich do bardziej złożonych działań o wartości dodanej.

Spostrzeżenia oparte na danych: Urządzenia IoT generują duże ilości danych. Analiza tych danych może dostarczyć cennych informacji na temat zachowań użytkowników, wydajności urządzeń i warunków środowiskowych. Te spostrzeżenia mogą prowadzić do lepszego podejmowania decyzji, konserwacji predykcyjnej i lepszych doświadczeń użytkowników.

Zwiększona wygoda: Technologie IoT zapewniają wygodę w naszym codziennym życiu. Na przykład inteligentne domy pozwalają nam z łatwością sterować oświetleniem, ogrzewaniem, bezpieczeństwem i systemami rozrywki, często za pomocą poleceń głosowych lub aplikacji na smartfony.

Większe bezpieczeństwo i ochrona: IoT może zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę w różnych warunkach. Na przykład inteligentne systemy nadzoru mogą wykrywać nietypowe działania, podczas gdy urządzenia zdrowotne do noszenia mogą monitorować parametry życiowe i wysyłać alerty w sytuacjach awaryjnych.

Korzyści dla środowiska: IoT może przyczynić się do zrównoważenia środowiskowego poprzez optymalizację wykorzystania zasobów. Inteligentne rolnictwo może zmniejszyć zużycie wody i pestycydów, podczas gdy inteligentne systemy zarządzania energią mogą obniżyć zużycie energii i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Postępy w opiece zdrowotnej: W opiece zdrowotnej urządzenia IoT mogą zdalnie monitorować pacjentów, gromadzić dane zdrowotne oraz ułatwiać wczesną diagnozę i interwencję. Ma to szczególne znaczenie dla zarządzania chorobami przewlekłymi i zapewnienia terminowej opieki medycznej.

Zarządzanie łańcuchem dostaw: IoT zapewnia wgląd w łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym, pomagając firmom śledzić ruch towarów, monitorować warunki (np. temperaturę towarów łatwo psujących się) i ograniczać straty spowodowane kradzieżą lub zepsuciem.

Zastosowania przemysłowe: W produkcji i przemyśle IoT wspiera konserwację predykcyjną, optymalizując procesy produkcyjne, redukując przestoje i poprawiając ogólną efektywność sprzętu.

Planowanie urbanistyczne: Inteligentne miasta wykorzystują IoT do zarządzania ruchem ulicznym, zmniejszania zużycia energii, zwiększania bezpieczeństwa publicznego i poprawy ogólnej jakości życia mieszkańców.

Innowacje i wzrost gospodarczy: IoT napędza innowacje poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych i strumieni przychodów. Wspiera przedsiębiorczość, zachęca do rozwoju nowych aplikacji i usług oraz przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Globalna łączność: IoT wspiera globalną łączność, umożliwiając urządzeniom i systemom płynną komunikację ponad granicami, promując międzynarodową współpracę i udostępnianie danych.

Jakie są przykłady urządzeń IoT?

W dzisiejszym, coraz bardziej połączonym świecie, Internet Rzeczy (IoT) zapoczątkował erę innowacji i wygody. Technologia IoT płynnie integruje przedmioty codziennego użytku, od samochodów i domów po urządzenia do noszenia i maszyny przemysłowe, w rozległą sieć połączonych ze sobą urządzeń. Te inteligentne urządzenia zbierają i wymieniają dane, oferując nowe poziomy automatyzacji, wydajności i personalizacji w wielu sektorach, w tym w opiece zdrowotnej, produkcji, handlu detalicznym i rolnictwie. Przykłady urządzeń i aplikacji IoT w różnych sektorach:

IoT w pojazdach

Samojezdne samochody: Pojazdy autonomiczne wykorzystują technologie IoT, takie jak czujniki i GPS do nawigacji i wymiany danych w czasie rzeczywistym, aby bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym i warunkach drogowych.

Urządzenia telematyczne: Urządzenia te śledzą dane pojazdu, w tym lokalizację, prędkość i osiągi silnika, umożliwiając korzystanie z funkcji takich jak nawigacja GPS w czasie rzeczywistym i diagnostyka pojazdu.

Samochodowe systemy informacyjno-rozrywkowe: Systemy te zapewniają kierowcom i pasażerom rozrywkę, nawigację i opcje łączności, często zintegrowane z aplikacjami na smartfony.

IoT w rolnictwie

Rolnictwo precyzyjne: Urządzenia IoT, takie jak czujniki wilgotności gleby i drony, pomagają rolnikom optymalizować nawadnianie, monitorować stan upraw i zwiększać plony.

Monitorowanie zwierząt gospodarskich: Tagi i czujniki z obsługą IoT śledzą stan zdrowia i lokalizację zwierząt gospodarskich.

IoT w transporcie

Inteligentne zarządzanie ruchem: Sygnalizacja świetlna i czujniki z obsługą IoT pomagają zmniejszyć zatory i poprawić płynność ruchu.

Zarządzanie flotą: Urządzenia IoT w pojazdach śledzą lokalizację, wydajność i potrzeby konserwacyjne w celu efektywnego zarządzania flotą.

Technologie do noszenia

Monitory fitness: Urządzenia, które monitorują aktywność, tętno i wzorce snu, aby pomóc użytkownikom w utrzymaniu zdrowego stylu życia.

Smartwatche: Urządzenia, które łączą śledzenie kondycji z powiadomieniami, przesyłaniem wiadomości, a nawet możliwością dzwonienia.

IoT w produkcji

Czujniki przemysłowe: Czujniki umieszczone na maszynach i urządzeniach zbierają dane na temat wydajności, umożliwiając konserwację zapobiegawczą i optymalizację procesów produkcyjnych.

Tagi RFID: Używane do śledzenia zapasów, zarządzania łańcuchem dostaw i kontroli jakości.

Inteligentne budynki

Systemy automatyki budynkowej: Systemy te kontrolują i optymalizują ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i bezpieczeństwo w budynkach komercyjnych.

Systemy zarządzania energią: Urządzenia monitorują i kontrolują zużycie energii, pomagając zmniejszyć koszty mediów i wpływ na środowisko.

Inteligentne termostaty: Urządzenia, które uczą się preferencji temperaturowych użytkownika i odpowiednio dostosowują systemy ogrzewania i chłodzenia.

Inteligentne oświetlenie: Światła, które mogą być sterowane zdalnie, zgodnie z harmonogramem lub regulowane na podstawie obecności lub poziomu naturalnego światła.

Inteligentne zamki: zamki, którymi można sterować za pomocą aplikacji na smartfony, umożliwiając zdalny dostęp i monitorowanie.

Inteligentne urządzenia: Lodówki, piekarniki i pralki, które można kontrolować i monitorować za pomocą aplikacji na smartfony.

IoT w opiece zdrowotnej

Zdalne monitorowanie pacjentów: Urządzenia IoT, takie jak czujniki do noszenia i zdalny sprzęt medyczny, umożliwiają ciągłe monitorowanie parametrów życiowych i stanu zdrowia.

Urządzenia do przestrzegania zaleceń lekarskich: Inteligentne dozowniki tabletek pomagają pacjentom przestrzegać harmonogramów przyjmowania leków.

Inteligentne inhalatory: Urządzenia te monitorują użycie inhalatora u osób z chorobami układu oddechowego.

Urządzenia telemedyczne: IoT umożliwia zdalne konsultacje z pracownikami służby zdrowia za pomocą wideokonferencji i udostępniania danych medycznych.

Śledzenie zasobów szpitala: Systemy IoT pomagają szpitalom monitorować lokalizację i status sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych.

IoT w handlu detalicznym

Inteligentne półki: Półki wyposażone w czujniki RFID mogą monitorować poziom produktów i wysyłać powiadomienia o konieczności uzupełnienia zapasów.

Technologia Beacon: Sprzedawcy detaliczni używają beaconów do wysyłania spersonalizowanych promocji i pomocy nawigacyjnych na smartfony kupujących.

IoT w biznesie

Zarządzanie łańcuchem dostaw: Urządzenia IoT śledzą przesyłki i monitorują warunki, takie jak temperatura i wilgotność, podczas transportu.

Zarządzanie zapasami: Firmy wykorzystują IoT do optymalizacji poziomów zapasów i ograniczania sytuacji braku zapasów.

Monitorowanie środowiska: czujniki IoT w środowiskach biznesowych śledzą czynniki takie jak jakość powietrza, temperatura i wilgotność w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu.

Jakie są korzyści IoT dla organizacji?

Internet rzeczy (IoT) oferuje szeroki zakres korzyści dla organizacji z różnych branż. Korzyści te mogą mieć pozytywny wpływ na wydajność, produktywność, podejmowanie decyzji, oszczędność kosztów i zadowolenie klientów. Warto zauważyć, że konkretne korzyści płynące z IoT będą się różnić w zależności od branży, przypadku użycia oraz tego, jak skutecznie organizacje wdrażają i zarządzają swoimi inicjatywami IoT. Niemniej jednak, IoT może potencjalnie przyczynić się do znacznej poprawy wydajności, konkurencyjności i ogólnej wydajności wielu organizacji. Oto niektóre z kluczowych zalet IoT dla organizacji:

Zwiększona wydajność operacyjna: IoT umożliwia organizacjom monitorowanie i optymalizację ich działań w czasie rzeczywistym. Prowadzi to do bardziej wydajnych procesów, krótszych przestojów i lepszego wykorzystania zasobów.

Redukcja kosztów: Dzięki konserwacji predykcyjnej i optymalizacji zasobów organizacje mogą obniżyć koszty operacyjne. Na przykład, IoT może pomóc zidentyfikować awarie sprzętu przed ich wystąpieniem, minimalizując kosztowne przestoje.

Spostrzeżenia oparte na danych: IoT generuje ogromne ilości danych, które organizacje mogą analizować, aby uzyskać cenny wgląd w swoje operacje i zachowania klientów. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane może prowadzić do lepszych strategii i lepszych wyników.

Zwiększona produktywność: IoT może usprawnić przepływy pracy i zautomatyzować rutynowe zadania, uwalniając pracowników, aby mogli skupić się na bardziej strategicznych i kreatywnych aspektach swojej pracy. Może to zwiększyć ogólną produktywność.

Zdalne monitorowanie i kontrola: Organizacje mogą zdalnie monitorować i kontrolować sprzęt, zasoby i procesy. Jest to szczególnie cenne w branżach takich jak rolnictwo, gdzie zdalne monitorowanie upraw i zwierząt gospodarskich ma kluczowe znaczenie.

Lepsze doświadczenia klientów: IoT pozwala organizacjom oferować klientom spersonalizowane i responsywne usługi. Na przykład sprzedawcy detaliczni mogą wykorzystywać IoT do tworzenia dostosowanych doświadczeń zakupowych lub oferowania promocji opartych na lokalizacji.

Optymalizacja łańcucha dostaw: IoT zapewnia widoczność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, pomagając organizacjom śledzić przepływ towarów, skracać czas realizacji zamówień i usprawniać zarządzanie zapasami.

Efektywność energetyczna: IoT może zoptymalizować zużycie energii w budynkach i obiektach przemysłowych. Inteligentne termostaty, systemy oświetleniowe i sterowniki HVAC mogą zmniejszyć zużycie energii i obniżyć rachunki za media.

Zgodność z przepisami i kontrola jakości: IoT może pomóc organizacjom w utrzymaniu zgodności z przepisami branżowymi poprzez monitorowanie i dokumentowanie procesów i warunków środowiskowych. Jest to szczególnie ważne w sektorach takich jak opieka zdrowotna i farmaceutyka.

Analityka predykcyjna: Analizując dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym, organizacje mogą opracowywać modele predykcyjne, które przewidują przyszłe trendy i preferencje klientów. Może to wpływać na rozwój produktów i strategie marketingowe.

Przewaga konkurencyjna: Organizacje, które wykorzystują IoT, mogą zyskać przewagę konkurencyjną, oferując innowacyjne produkty i usługi, optymalizując operacje i szybko reagując na zmieniające się warunki rynkowe.

Generowanie przychodów: IoT może tworzyć nowe źródła przychodów poprzez usługi oparte na subskrypcji, monetyzację danych i rozwój produktów obsługujących IoT.

Zarządzanie ryzykiem: IoT może pomóc organizacjom w identyfikacji i ograniczaniu ryzyka poprzez monitorowanie warunków bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i zagrożeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Zrównoważony rozwój środowiska: IoT wspiera zrównoważone praktyki, optymalizując wykorzystanie zasobów, zmniejszając ilość odpadów i minimalizując wpływ na środowisko.

Lojalność klientów: Organizacje, które wykorzystują IoT do poprawy doświadczeń klientów i dostarczania niezawodnych, połączonych produktów, mogą budować silniejszą lojalność klientów i zaufanie do marki.

Jakie technologie umożliwiły IoT?

Internet rzeczy (IoT) stał się możliwy dzięki konwergencji kilku kluczowych technologii, które współpracują ze sobą, aby umożliwić płynną komunikację, wymianę danych i automatyzację połączonych ze sobą urządzeń i systemów. Oto podstawowe technologie, które umożliwiły powstanie IoT:

Łączność bezprzewodowa: Technologie komunikacji bezprzewodowej są sercem IoT, umożliwiając urządzeniom łączenie się i udostępnianie danych bez fizycznych kabli. Niektóre z popularnych protokołów bezprzewodowych wykorzystywanych w IoT obejmują Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, sieci komórkowe (3G, 4G, a teraz 5G) i komunikację satelitarną.

Czujniki i siłowniki: Urządzenia IoT są wyposażone w różne czujniki do zbierania danych z otoczenia. Czujniki te mogą mierzyć takie czynniki jak temperatura, wilgotność, światło, ruch, ciśnienie i inne. Z kolei aktuatory umożliwiają urządzeniom wykonywanie działań w oparciu o dane wejściowe, takich jak otwieranie zaworu lub włączanie silnika.

Mikrokontrolery i mikroprocesory: Te kompaktowe urządzenia komputerowe służą jako „mózgi” urządzeń IoT. Przetwarzają one dane z czujników, podejmują decyzje i komunikują się z innymi urządzeniami lub chmurą. Mikrokontrolery takie jak Arduino i Raspberry Pi są powszechnie wykorzystywane w projektach IoT.

Przetwarzanie w chmurze: Platformy chmurowe zapewniają niezbędną infrastrukturę do przechowywania, przetwarzania i analizowania ogromnych ilości danych generowanych przez urządzenia IoT. Usługi w chmurze oferują skalowalność, dostępność i potężne narzędzia do zarządzania danymi i ich analizy.

Analityka danych i uczenie maszynowe: IoT generuje ogromne zbiory danych, które mogą być trudne do ręcznego zarządzania i analizowania. Zaawansowana analityka danych i algorytmy uczenia maszynowego pomagają organizacjom uzyskać istotne informacje z danych IoT, umożliwiając konserwację predykcyjną, wykrywanie anomalii i optymalizację.

Edge computing: W niektórych przypadkach wysyłanie wszystkich danych IoT do chmury w celu ich przetworzenia jest niepraktyczne ze względu na opóźnienia lub ograniczenia przepustowości. Edge computing obejmuje przetwarzanie danych lokalnie na urządzeniach IoT lub na brzegu sieci, bliżej miejsca generowania danych. Zmniejsza to opóźnienia i może usprawnić podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Technologie bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo jest najważniejsze w IoT, biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje nieautoryzowanego dostępu lub kontroli. Technologie bezpieczeństwa IoT obejmują szyfrowanie, uwierzytelnianie, zarządzanie tożsamością urządzeń i bezpieczne protokoły komunikacyjne w celu ochrony danych i urządzeń przed zagrożeniami cybernetycznymi.

IPv6: Przejście na protokół IPv6 (Internet Protocol version 6) ma zasadnicze znaczenie dla IoT, ponieważ zapewnia znacznie rozszerzoną przestrzeń adresową, umożliwiając przydzielanie unikalnych adresów IP ogromnej liczbie urządzeń IoT, co było ograniczone przez wcześniejszy protokół IPv4.

Konstrukcja o niskim poborze mocy: Wiele urządzeń IoT zostało zaprojektowanych z myślą o energooszczędności, aby wydłużyć żywotność baterii lub zmniejszyć zużycie energii po podłączeniu do sieci. Mikrokontrolery o niskim poborze mocy, energooszczędne protokoły i zoptymalizowany projekt sprzętu mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Technologia blockchain: W niektórych zastosowaniach IoT technologia blockchain jest wykorzystywana do zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa, identyfikowalności i odporności na manipulacje danych generowanych i wymienianych przez urządzenia IoT, w szczególności w zarządzaniu łańcuchem dostaw i inteligentnych kontraktach.

Czym jest przemysłowy Internet rzeczy?

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) to transformacyjne podejście, które integruje moc połączonych urządzeń i analizy danych z procesami przemysłowymi. Umożliwia branżom takim jak produkcja, energetyka, rolnictwo i logistyka zwiększenie produktywności, podejmowanie świadomych decyzji i usprawnienie operacji. IIoT opiera się na czujnikach i urządzeniach strategicznie rozmieszczonych w środowiskach przemysłowych w celu gromadzenia bogactwa danych, które są następnie przesyłane do systemów centralnych w celu analizy. Takie podejście oparte na danych umożliwia firmom optymalizację produkcji, minimalizację przestojów i proaktywne reagowanie na potrzeby w zakresie konserwacji. Zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym i możliwości zdalnego monitorowania, IIoT rewolucjonizuje sposób, w jaki branże działają i utrzymują krytyczną infrastrukturę, ostatecznie prowadząc do zwiększenia wydajności i oszczędności kosztów.

Przyszłość IoT

Przyszłość IoT jest niezwykle obiecująca, ale wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak obawy o prywatność danych, luki w zabezpieczeniach i potrzeba zrównoważonych praktyk. Organizacje i osoby prywatne będą musiały poradzić sobie z tymi wyzwaniami, jednocześnie wykorzystując możliwości, jakie IoT oferuje w zakresie innowacji i poprawy jakości życia. Oto kilka kluczowych trendów i zmian, które mają kształtować przyszłość IoT:

Ogromny wzrost: IoT jest gotowy do gwałtownego wzrostu, przy stale rosnącej liczbie podłączonych urządzeń. Szacunki wskazują, że w nadchodzących latach do ekosystemu IoT zostaną dodane kolejne miliardy urządzeń, obejmujących zarówno zastosowania konsumenckie, jak i przemysłowe.

Łączność 5G: Wdrożenie sieci 5G znacząco zwiększy możliwości IoT. Ultraszybka łączność 5G o niskich opóźnieniach umożliwi transmisję danych w czasie rzeczywistym, co czyni ją idealną do zastosowań takich jak autonomiczne pojazdy i zdalna chirurgia.

Edge computing: Edge computing stanie się bardziej powszechny, umożliwiając przetwarzanie danych bliżej źródła danych. Zmniejszy to opóźnienia i usprawni podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, co czyni go idealnym do zastosowań, w których natychmiastowe reakcje mają kluczowe znaczenie.

Integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: Urządzenia IoT będą w coraz większym stopniu wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) do lokalnego przetwarzania i analizowania danych. Doprowadzi to do powstania bardziej inteligentnych i autonomicznych systemów IoT.

Blockchain dla bezpieczeństwa: Technologia rozwoju blockchain będzie odgrywać rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa i wiarygodności sieci IoT. Może to pomóc w zabezpieczeniu transakcji danych i tożsamości urządzeń, szczególnie w branżach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw i opieka zdrowotna.

Inteligentne miasta: Koncepcja inteligentnych miast będzie nadal ewoluować, a technologie IoT poprawią planowanie urbanistyczne, zarządzanie ruchem, efektywność energetyczną, gospodarkę odpadami i bezpieczeństwo publiczne.

Rewolucja w opiece zdrowotnej: IoT zrewolucjonizuje opiekę zdrowotną dzięki zdalnemu monitorowaniu pacjentów, urządzeniom zdrowotnym do noszenia i spersonalizowanym planom leczenia. Doprowadzi to do lepszych wyników pacjentów i zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Zrównoważony rozwój środowiska: IoT odegra kluczową rolę w monitorowaniu i optymalizacji wykorzystania zasobów, pomagając sprostać wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiany klimatu, ochrona wody i zarządzanie jakością powietrza.

Standaryzacja: W miarę jak środowisko IoT staje się coraz bardziej złożone, większy nacisk będzie kładziony na rozwój standardów branżowych, aby zapewnić płynną współpracę urządzeń różnych producentów.

Koncentracja na prywatności i bezpieczeństwie: Wraz z rozprzestrzenianiem się urządzeń IoT wzrośnie zainteresowanie kwestiami prywatności i bezpieczeństwa. Opracowane zostaną przepisy i najlepsze praktyki w celu ochrony danych użytkowników i sieci IoT przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Transformacja biznesowa: IoT będzie nadal napędzać transformację biznesową w różnych branżach. Firmy, które wykorzystają moc IoT do podejmowania decyzji opartych na danych, optymalizacji procesów i zaangażowania klientów, zyskają przewagę konkurencyjną.

Współpraca człowiek-maszyna: IoT umożliwi bliższą współpracę między ludźmi i maszynami. Ulepszone interfejsy człowiek-maszyna i rzeczywistość rozszerzona (AR) ułatwią bardziej intuicyjne interakcje.

FAQ

IoT, czyli Internet Rzeczy, odnosi się do sieci połączonych urządzeń, które mogą gromadzić i udostępniać dane przez Internet.

IoT to szersza koncepcja połączonych urządzeń, podczas gdy Web of Things koncentruje się w szczególności na umożliwieniu dostępu do tych urządzeń i sterowania nimi za pośrednictwem sieci.

Świetnym przykładem są inteligentne termostaty. Mogą one poznać preferencje temperaturowe użytkownika i odpowiednio dostosować ogrzewanie lub chłodzenie.

IoT jest wykorzystywany w różnych branżach, w tym w służbie zdrowia do zdalnego monitorowania, w produkcji do optymalizacji procesów i w inteligentnych domach dla wygody.

W prawdziwym życiu urządzenia IoT mogą sterować oświetleniem domowym, monitorować stan zdrowia za pomocą przenośnych monitorów fitness i pomagać branżom takim jak rolnictwo w optymalizacji produkcji roślinnej za pomocą czujników gleby.